Afval

  • Ophaaldagen van uw rolemmers staan in mijnafvalwijzer.nl.
  • Alles over het scheiden van afval leest u ook in mijnafvalwijzer.nl.
  • Groot restafval, grofvuil en tuinafval brengt u naar het afvalbrengstation; neem uw legitimatie mee.
ga naar Mijn Afvalwijzer

Maatregelen om meer afval te scheiden

Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), een variabel tarief voor restafval en betere voorzieningen voor onder meer GFT en textiel. Met deze maatregelen moet veel meer afval kunnen worden gescheiden door de inwoners.

Het college doet deze voorstellen aan de gemeenteraad in het beleidsplan grondstoffen. De commissie Ruimtelijke Ordening vergadert hier 2 april over. Lees meer over het beleidsplan