Grondstoffenplan 2019-2025

Van afval naar grondstof

Een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), een variabel tarief voor restafval en betere voorzieningen voor onder meer GFT en textiel. Met deze maatregelen moet veel meer afval kunnen worden gescheiden door de inwoners.