Verzamelplaatsen (clusterplaatsen) voor rolcontainers

Vanaf half 2020 halen we afval op met nieuwe vuilniswagens met een grijparm aan de zijkant. De containers moeten dan naast elkaar aan de weg worden gezet. Voor veel inwoners verandert er niets. Soms betekent het dat u uw rolcontainer op een andere plek aan de weg moet zetten.

Onder het kopje 'Regels voor verzamelplaatsen' leest u waaraan deze moeten voldoen. Onder 'Gekozen verzamelplaatsen' kunt u kaartjes met alle verzamelplaatsen openen.

Als u vragen hebt, komt u dan naar een informatieavond of spreekuur.

Definitief gekozen verzamelplaatsen (clusterplaatsen)

Op 6 mei heeft het college een definitief besluit genomen over de locaties van de clusterplaatsen. In het overzicht vindt u alle ingediende zienswijzen en onze reactie daarop.

Zienswijzen

Wij hebben alle zienswijzen zorgvuldig bekeken en behandeld. We hebben daarbij steeds gekeken naar de locatiecriteria. Criteria als bereikbaarheid en veiligheid voor de inwoners en het verkeer zijn erg belangrijk. We realiseren ons dat sommige keuzes gevolgen hebben voor de woonomgeving. Keuzes leveren ook weer dilemma's op. Want een kleine wijziging  heeft soms gevolgen voor een grotere groep mensen.  In die gevallen hebben we zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen een oplossing gezocht.

Vervolg

In juni 2020 nemen we de nieuwe clusterplaatsen in gebruik. 

Bijgewerkte kaarten

Let op! Kleine verschuivingen (zoals voorbij een oprit) kunnen we op de kaarten niet intekenen. Deze aanpassingen nemen we wel in de uitvoeringen mee.