Onderzoek inwoners over afval scheiden

Afval scheiden moet gemakkelijk zijn

9 van de 10 ondervraagde inwoners van Uitgeest vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daarover verschillen de meningen.

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral tuinafval (88% van de deelnemers), glas (83%) en papier (79%). Textiel wordt door minder deelnemers gescheiden (55%) gevolgd door keukenafval.

Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders: 69% scheidt geen keukenafval vanwege ruimte, geuroverlast of ontbreken van een brengvoorziening. Glas (81%), papier en karton (61%) en elektrische apparaten (72%) worden veel beter apart gehouden.

Wat helpt?

De deelnemers aan de enquête zien het liefst verzamelcontainers in de buurt om hun afval beter te scheiden. Dat geldt het sterkst bij degenen die al gewend zijn hun restafval weg te brengen. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 37% bereid een extra container voor PMD thuis te krijgen.

Als het gaat om een extra bak thuis voor papier of PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons) of een verzamelcontainer in de buurt, dan zijn de voorkeuren ongeveer gelijk verdeeld.

Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde

Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar overblijft. In 2019 hebben inwoners van Uitgeest gemiddeld nog 240 kilogram restafval per jaar.

Aansluiten

De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Flatbewoners geven veel vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis.

Grof vuil

Het wegbrengen van grof vuil naar het afvalbrengstation wordt gemakkelijker. De openingstijden gaan beter aansluiten bij de wensen van inwoners.

Bewonersonderzoek afval scheiden 2018 (pdf, 747 KB)