Afvalstoffenheffing

  • u betaalt hiermee voor het ophalen en verwerken van het afval
  • ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag
  • als u verhuist naar een andere gemeente betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont
  • u kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
  • als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen

Tarieventabel 2018

wie/wat kosten
eenpersoonshuishouden € 169,20
meerpersoonshuishouden € 255,60
extra container 140 liter € 60,00
extra container 240 liter € 116,40