Hulp vanuit de Wmo

  • Hebt u hulp nodig bij het huishouden?
  • Of hebt u vervoer nodig?
  • U kunt verschillende vormen van hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • De Wmo is regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Indicatie

Hebt u nu hulp (via een ‘indicatie’) en loopt uw indicatie af? Neemt u dan minimaal 6 weken voordat deze afloopt contact op met het Sociaal Team.

Hulp aanvragen

Wilt u weten of u in aanmerking komt?

Hebt u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Dan neemt de consulent contact met u op om het probleem met u te bespreken. Als dat kan, krijgt u direct een antwoord op uw vraag, of een geschikte oplossing.

Gesprek met het Sociaal Team

Bij ingewikkeldere vragen of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het gesprek met het Sociaal Team. U bespreekt met de consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Sociaal Team voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

contact met het Sociaal Team