Klachten en complimenten

  • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
  • Door een medewerker, een lid van het college van burgemeesters en wethouders of van de gemeenteraad. 
  • U kunt uw klacht of compliment digitaal, mondeling, telefonisch, per brief of per mail maken.
  • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.

Als u een klacht over een externe uitvoerder van gemeentelijke taken wilt indienen, meld dit dan eerst bij de externe partij. Gebruik hiervoor niet dit klachtenformulier. Hebt u bijvoorbeeld een klacht over belastingen? Meld dit dan via het e-mailadres belastingen@cocensus.nl.

klacht indienen of compliment geven