Klachten en complimenten

 • Als u niet of juist wel tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.
 • U kunt uw klacht of compliment schriftelijk (per brief, mail of digitaal formulier) doen.
  Alleen als u door omstandigheden niet in staat bent uw klacht schriftelijk in te dienen, kunt u de klacht telefonisch of mondeling aanmelden.
 • Wilt u een compliment geven aan de gemeente? Graag! Het is fijn om te horen dat we op de goede weg zijn.

Voorbeeld van klachten

 • Een (bel) afspraak wordt niet nagekomen door een medewerker.
 • Een medewerker heeft zich onfatsoenlijk gedragen.
 • Er staat verkeerde informatie op de website en daardoor bent u niet geholpen aan de balie.
 • De gemeente is onbereikbaar.

Klacht over openbare ruimte

Als u een klacht heeft over iets in de openbare ruimte wat kapot, vies of storend is, maak dan een melding openbare ruimte

Externe zorg

Een klacht over (niet) geleverde zorg of hulpmiddelen meldt u rechtstreeks bij de leverancier. De klachtenprocedures in de zorg zijn verschillend; meer informatie over de klachtenregelingen van alle zorgverleners

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht óf u heeft direct hulp nodig, meldt u dit bij het sociaal team

Belastingen

Een klacht over belastingen meldt u via belastingen@cocensus.nl.

Afval

 • Klachten over bijvoorbeeld een verkeerd geleverde nieuwe afvalcontainer, frequentie van het legen van de container, of een verzoek voor een extra container meldt u via afvalscheiden@debuch.nl.
 • Klachten over bijvoorbeeld over een niet-geleegde rolcontainer, gezamenlijke containers, zwerfafval geeft u door via melding maken.
klacht indienen of compliment geven Inloggen met DigiD Klacht indienen jeugdhulpverlening
 • Of u stuurt ons een brief met uw klacht.
 • Deze stuurt u aan: Gemeente Uitgeest,  Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest.
 • Of per email naar info@Uitgeest.nl

Onze klachtenregeling samengevat

U dient een klacht in. De klachtencoördinator begeleidt een goede afhandeling van uw klacht.

Dit zijn de stappen bij de behandeling van uw klacht.

 • De klachtencoördinator neemt contact met u op. Hierbij geeft de klachtencoördinator uitleg hoe we de klacht verder oppakken. Daarbij kijkt de klachtencoördinator ook naar de wettelijke mogelijkheden om uw klacht op te lossen.
 • Als we uw klacht direct kunnen oplossen, dan moet de gemeente dit ook doen. Als u tevreden bent over de oplossing, ontvangt u een telefoontje of e-mail dat de zaak hiermee is afgehandeld.
 • Lukt het niet om het probleem meteen op te lossen, dan volgt de volgende stap in de klachtenprocedure. Uw klacht komt dan bij een klachtbehandelaar, meestal de teamleider of afdelingshoofd van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft. Die persoon mag zelf niet betrokken zijn bij het ontstaan van uw klacht.
 • De klachtbehandelaar onderzoekt de zaak. Hij of zij neemt daarover met u contact op en ook met degene over wie u een klacht gaat. U kunt uw klacht dan dus toelichten. Dat mag, maar het hoeft niet.
 • U krijgt binnen 6 weken een brief met de uitkomst van de klachtafhandeling. Soms verlengen we deze termijn met 4 weken. Dan ontvangt u daarover weer een brief.
 • Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman. In onze brief staat hoe u dat kunt doen.

 • Rob Stam is klachtencoördinator en contactpersoon voor de Nationale Ombudsman namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
 • Petra Knippenberg is zijn plaatsvervangster.
 • De klachtencoördinator ziet erop toe dat de Klachtenregeling correct wordt uitgevoerd. Hij registreert binnengekomen klachten en maakt een jaarverslag.

De Klachtencoördinator maakt een jaarverslag op en werkt voor de werkorganisatie BUCH (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). U vindt daarom ook informatie over de andere BUCH-gemeenten in dit jaarverslag.

Gemeente Uitgeest is aangesloten bij de Nationale Ombudsman. De ombudsman maakt een jaarlijks een verslag over landelijke klachten: samenvatting jaarverslag 2021