Onroerende-zaakbelasting en WOZ waarde

  • u betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak of een bedrijfsruimte huurt
  • een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, garage, (bouw)grond of bedrijf
  • het taxatieverslag kunt u inzien of uitprinten via MijnOverheid
  • het makkelijkst is als u betaalt via automatische incasso 
taxatieverslag opvragen op MijnOverheid