Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet

  • U wilt alcohol schenken buiten een horeca-inrichting.
  • U hebt hiervoor een ontheffing nodig.
  • De burgemeester kan bij bijzondere gelegenheden een tijdelijke ontheffing verlenen.
  • Een ontheffing kan voor  maximaal 12 aaneengesloten dagen worden aangevraagd.

Om te controleren of u in aanmerking komt voor een ontheffing kunt u contact opnemen met team APV.

aanvragen ontheffing (460 KB)