Regels en beleidsplannen

De gemeenteraad stelt lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen.

  • sommige regels gaan over verplichtingen die u heeft, bijvoorbeeld een belastingverordening
  • andere verordeningen beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals bij de Verordening Sociaal Domein
  • ook zijn er verordeningen die beschrijven welke rechten u kunt laten gelden, zoals een subsidieverordening
regelgeving gemeente Uitgeest

De burgemeester en het college stellen ook lokale regels vast. Dit staat in beleidsregels. Beleidsregels beschrijven wat u mag verwachten van de gemeente. Hier staat ook hoe er van een bevoegdheid gebruik gemaakt zal worden.