Europese Verkiezingen 23 mei 2019

  • De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.
  • Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement.
  • Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.
  • De uitslag van de verkiezingen van het Europees parlement mag pas bekend gemaakt worden nadat in heel Europa is gestemd. In sommige landen wordt nog op zondag 26 mei gestemd.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement

Hier verschijnt de uitslag van de verkiezingen in onze gemeente op zondag
26 mei om 23.00 uur.