Voorwerpen op de openbare weg

  • Gaat u verbouwen, uw gevel reinigen of schilderen? 
  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een hijskraan, container, steiger, bouwmateriaal of een reclamebord.
  • Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.
  • U hebt hier vaak een vergunning voor nodig.

Melding of vergunning?

Als bouwobjecten (maximaal 2), zoals steigers en containers, niet langer dan 3 weken (aaneengesloten) geplaatst worden, is alleen een melding via voldoende. 
Voor een periode langer dan 3 weken moet u vergunning aan vragen.

Regelen

U vult het aanvraagformulier in en dient deze samen met een duidelijke locatietekening in via . Een instructie voor het maken van een locatietekening vindt u hieronder.
In sommige gevallen is een verkeersplan nodig. Dit is noodzakelijk als voetgangers, (brom)fietsers, auto's of andere weggebruikers moeten uitwijken voor het object.

aanvraagformulier instructie aanleveren (986 KB) voorbeeld locatietekening (524 KB)

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
  2019
Een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg kost €65,60

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd.