Voorwerpen op de openbare weg

  • u mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken
  • bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, bouwmaterialen of een reclamebord
  • dit geldt ook als u de (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.
  • u hebt hier vaak een vergunning voor nodig
  • u doet een melding via het omgevingsloket
  • hier kunt u nagaan of een melding volstaat, of dat u een vergunning moet aanvragen
aanvraagformulier