Voorwerpen op de openbare weg

  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger, bouwmaterialen of een reclamebord.
  • Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport.
  • U hebt hier vaak een vergunning voor nodig.
  • U doet een melding via het omgevingsloket
  • Hier kunt u nagaan of een melding volstaat, of dat u een vergunning moet aanvragen.
aanvraagformulier