Collegewerkprogramma 2016–2018 grotendeels uitgevoerd

donderdag, 8 maart 2018 Evaluatie te downloaden

Het college heeft bij haar aantreden eind 2015 een collegewerkprogramma vastgesteld. In het programma is aangegeven welke doelen het college voor ogen heeft en wat men wil doen om die doelen te bereiken. Uitgangspunt voor het college is de leefbaarheid van Uitgeest, met bijzondere aandacht voor (de kwaliteit van) de woonomgeving, de staat van de voorzieningen en de manier waarop we als gemeenschap met elkaar willen omgaan.

Aan het eind van de collegeperiode is er een evaluatie van het werkprogramma opgesteld. Vrijwel het gehele programma is uitgevoerd.

U kunt de evaluatie van het collegewerkprogramma hieronder downloaden.