Gemeenteraad behandelt de Begroting 2018

dinsdag, 31 oktober 2017 raadsvergadering 2 november 19.00 uur

Elk jaar geven we veel geld uit. Dit doen we om te zorgen voor een fijne omgeving om te wonen, leven en werken. Voor u, de andere inwoners, ondernemers en bezoekers. Sommige uitgaven zijn we verplicht om te doen. Andere uitgaven doen we om die fijne omgeving te maken. Hierover maken we van tevoren afspraken met het college en de raad. Bekijk hoeveel geld we ontvangen en uitgeven. Zo krijgt u een beeld van waar in 2018 het geld naartoe gaat.

Raadsvergadering 2 november

De gemeenteraad van Uitgeest behandelt donderdagavond 2 november vanaf 19.00 uur de Programmabegroting. Ook komt de eerste begrotingswijziging voor 2018 aan bod.

Alle informatie is te vinden op de kalender in het Raadsinformatiesysteem.


Bestanden:
Begroting2018-in-beeld.pdf0.9 M