Gemeenteraad stelt visie stationsgebied vast

De visie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor een verbinding tussen de wijken en het treinreizigersverkeer in een nieuwe tunnel op dezelfde locatie

woensdag, 7 februari 2018 14 februari uitgebreide informatie in de krant

De gemeenteraad van Uitgeest heeft in de raadsvergadering van 25 januari 2018 de visie ‘Stationsomgeving Uitgeest’ vastgesteld. In De Uitgeester van 14 februari is in een speciale bijlage van vier pagina’s te lezen wat die visie inhoudt en welke rol deze gaat spelen bij de inrichting en vormgeving van het Uitgeester NS-station en omgeving in de nabije en iets verderaf gelegen toekomst.

De complete visie kunt u vinden op de pagina over de visie op het Stationsgebied. Daar zijn binnenkort ook de vier pagina’s van de samenvattende bijlage digitaal te vinden.