Inspraak op resultaten planstudie Verbinding A8 - A9

Druk verkeer op de N203 bij Krommenie.

dinsdag, 1 augustus 2017 U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze in te dienen.

Naar het verbeteren van de route tussen de A8 en de A9 is de afgelopen jaren onderzoek gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zijn door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven voor inspraak. GS hebben nog geen alternatief aangemerkt als voorlopig voorkeursalternatief. Er is besloten om eind dit jaar een besluit over een definitief voorkeursalternatief te nemen op basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen.

Inspraakperiode

U kunt reageren op de resultaten van de planstudie door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot en met zondag 1 oktober 2017. De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Hoe u een zienswijze kunt indienen kunt u lezen op www.VerbindingA8-A9.nl.

Op deze website kunt u gedurende de inspraakperiode alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden. De stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis van Uitgeest, tijdens de openingsuren.

Onderzoeksresultaten

Uit de planstudie blijkt dat  het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de beste oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het Golfbaan- en het Heemskerkalternatief scoren gelijkwaardig qua oplossend vermogen en effecten op de omgeving, maar de kosten van het Heemskerkalternatief zijn ca. € 200 miljoen hoger dan die van het Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft het Golfbaanalternatief als enige een positieve kosten-batenverhouding.

Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit over het definitieve voorkeursalternatief.

Vervolg procedure

De ingediende zienswijzen worden in een ‘Nota van Beantwoording’ van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Een besluit over een definitief voorkeursalternatief wordt naar verwachting rond de jaarwisseling genomen door  Provinciale Staten.