Raadsvergadering begint vroeger

dinsdag, 18 april 2017 donderdagavond 20 april om 19.00 uur

De raadsvergadering van donderdagavond 20 april 2017 begint al om 19.00 uur in plaats van 20.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Benoeming lid voor de Vertrouwenscommissie
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Assum 7’
  • Vaststellen controleverordening gemeente Uitgeest 2017

Voor de volledige agenda: zie het Raadsinformatiesysteem via de homepage van www.uitgeest.nl