• datum: 10-01-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van november 2010

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van november 2010

 5. 05.0. Bespreking projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin

  05.0. Bespreking projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin

 6. 06.0. Bespreking Kadernota Dierenwelzijn

  06.0. Bespreking Kadernota Dierenwelzijn

 7. 07.0. Verord. ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

  07.0. Verord. ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

 8. 08.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

  08.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

 9. 09.0. Stukken ter kennisname

  09.0. Stukken ter kennisname

 10. 10.0. Mededelingen uit het college

  10.0. Mededelingen uit het college

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting