• datum: 07-02-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van januari 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van januari 2011

 5. 05.0. Bespreking wijkwerkplan 2010/2011

  05.0. Bespreking wijkwerkplan 2010/2011

 6. 06.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

  06.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

 7. 07.0. Mededelingen uit het college

  07.0. Mededelingen uit het college

 8. 08.0. Rondvraag

  08.0. Rondvraag

 9. 09.0. Sluiting

  09.0. Sluiting