• datum: 04-04-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van februari 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van februari 2011

 5. 05.0. Besteding Ouwehandpotje voor de Waldijk

  05.0. Besteding Ouwehandpotje voor de Waldijk

 6. 06.0. Bespreking plan van aanpak jeugdoverlast in Uitgeest

  06.0. Bespreking plan van aanpak jeugdoverlast in Uitgeest

 7. 07.0. Verordening Wet Inburgering 2011

  07.0. Verordening Wet Inburgering 2011

 8. 08.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

  08.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

 9. 09.0. Mededelingen uit het college

  09.0. Mededelingen uit het college

 10. 10.0. Rondvraag

  10.0. Rondvraag

 11. 11.0. Sluiting

  11.0. Sluiting