• datum: 09-05-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van maart 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van maart 2011

 5. 05.0. Jaarrekening 2010 van De Meergroep

  05.0. Jaarrekening 2010 van De Meergroep

 6. 06.0. Vaststellen van de ISV-3 notitie periode 2010-2014

  06.0. Vaststellen van de ISV-3 notitie periode 2010-2014

 7. 07.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

  07.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

 8. 08.0. Ingekomen stukken en mededelingen uit het college

  08.0. Ingekomen stukken en mededelingen uit het college

 9. 09.0. Rondvraag

  09.0. Rondvraag

 10. 10.0. Sluiting

  10.0. Sluiting