• datum: 15-06-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van mei 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van mei 2011

 5. 05.0. Voorstel inzake jaarstukken van De Meergroep

  05.0. Voorstel inzake jaarstukken van De Meergroep

 6. 06.0. Voorstel inzake jaarstukken van het RAUM

  06.0. Voorstel inzake jaarstukken van het RAUM

 7. 07.0. Voorstel inzake groot onderhoud zwembad De Zien

  07.0. Voorstel inzake groot onderhoud zwembad De Zien

 8. 08.0. Voorstel inzake nieuwbouw aan de Zienlaan

  08.0. Voorstel inzake nieuwbouw aan de Zienlaan

 9. 09.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

  09.0. Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog

 10. 10.0. Mededelingen uit het college

  10.0. Mededelingen uit het college

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting