• datum: 07-04-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van maart 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van maart 2011

 5. 05.0. Voorstel inzake Plan van Aanpak Waterberging Uitgeest

  05.0. Voorstel inzake Plan van Aanpak Waterberging Uitgeest

 6. 06.0. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

  06.0. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

 7. 07.0. Voorstel straatnaamgeving Waldijk

  07.0. Voorstel straatnaamgeving Waldijk

 8. 08.0. Bespreking Horecaconvenant en Nota Horecabeleid

  08.0. Bespreking Horecaconvenant en Nota Horecabeleid

 9. 09.0. Bespreking budget starterslening

  09.0. Bespreking budget starterslening

 10. 11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 12.0. Rondvraag

  12.0. Rondvraag

 12. 13.0. Sluiting

  13.0. Sluiting

 13. 10.0. Informatie van verbonden partijen

  10.0. Informatie van verbonden partijen