• datum: 10-02-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van november 2010

  04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van november 2010

 5. 05.0. Informatie Haalplicht Regionaal Meerjaren Beleidsplan politie

 6. 06.0. 1e wijziging Legesverordening Uitgeest 2011

  06.0. 1e wijziging Legesverordening Uitgeest 2011

 7. 07.0. Voorstel tot het invoeren van Burgernet in 2011

  07.0. Voorstel tot het invoeren van Burgernet in 2011

 8. 08.0. Voorstel tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2010

  08.0. Voorstel tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2010

 9. 09.0. Vaststelling tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2011

  09.0. Vaststelling tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2011

 10. 10.0. Begrotingswijziging i.v.m. uiitbreiding jongerenwerk

  10.0. Begrotingswijziging i.v.m. uiitbreiding jongerenwerk

 11. 11.0. Voorstel straatnaamgeving project Meerpad

  11.0. Voorstel straatnaamgeving project Meerpad

 12. 12.0. Voorstel inzake groot onderhoud gemeentehuis

  12.0. Voorstel inzake groot onderhoud gemeentehuis

 13. 13.0. Informatie van verbonden partijen

 14. 14.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  14.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 15. 15.0. Rondvraag

  15.0. Rondvraag

 16. 16.0. Sluiting

  16.0. Sluiting