• datum: 08-09-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van juni 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van juni 2011

 5. 05.0. Bespreking 2e kwartaalrapportage 2011

  05.0. Bespreking 2e kwartaalrapportage 2011

 6. 06.0. Informatie van verbonden partijen

  06.0. Informatie van verbonden partijen

 7. 07.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  07.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 8. 08.0. Rondvraag

  08.0. Rondvraag

 9. 09.0. Sluiting

  09.0. Sluiting