• datum: 06-10-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van september 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van september 2011

 5. 05.0. Rapport Rekenkamercommissie inzake grondexploitatie

  05.0. Rapport Rekenkamercommissie inzake grondexploitatie

 6. 06.0. Verlichting Hockeyveld sportpark Niesvenstraat

  06.0. Verlichting Hockeyveld sportpark Niesvenstraat

 7. 07.0. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014

  07.0. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014

 8. 08.0. Toelichting op de doelen van de Initiatiefgroep IJmond

  08.0. Toelichting op de doelen van de Initiatiefgroep IJmond

 9. 09.0. Informatie van verbonden partijen

  09.0. Informatie van verbonden partijen

 10. 10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting