• datum: 15-11-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststelling agenda

  02.0. Vaststelling agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ september 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ september 2011

 5. 05.0. Aanpassing Welstandsnota

  05.0. Aanpassing Welstandsnota

 6. 06.0. Bespreking jaarverslag 2010 van B&W over de Welstand

  06.0. Bespreking jaarverslag 2010 van B&W over de Welstand

 7. 07.0. Bespreking Archeologienota en beleidskaart Uitgeest

  07.0. Bespreking Archeologienota en beleidskaart Uitgeest

 8. 08.0. Vervangen landbouwbrug over de Westergeestervaart

  08.0. Vervangen landbouwbrug over de Westergeestervaart

 9. 09.0. Woningbouw aan de Kruiskamplaan en Paardenkamplaan

  09.0. Woningbouw aan de Kruiskamplaan en Paardenkamplaan

 10. 10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting