• datum: 14-11-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van oktober 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van oktober 2011

 5. 05.0. Toelichting door Stichting Voedselbank IJmond-Noord

 6. 06.0. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012

  06.0. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012

 7. 07.0. Onderhoud Cultureel Centrum Hogeweg 8

 8. 08.0. Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2010-2011

  08.0. Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2010-2011

 9. 09.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

  09.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

 10. 10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting

 13. 13.0. WMO

  13.0. WMO