• datum: 12-01-2012
 1. 01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van november 2011

 5. 05.0. Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

  05.0. Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

 6. 06.0. Aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014

  06.0. Aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014

 7. 07.0. Informatie van verbonden partijen

  07.0. Informatie van verbonden partijen

 8. 08.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  08.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 9. 09.0. Rondvraag

  09.0. Rondvraag

 10. 10.0. Sluiting

  10.0. Sluiting