• datum: 06-02-2012
 1. 1.0. Opening

  1.0. Opening

 2. 2.0. Spreekrecht burgers

  2.0. Spreekrecht burgers

 3. 3.0. Vaststellen van de agenda

  3.0. Vaststellen van de agenda

 4. 4.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van november 2011

  4.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van november 2011

 5. 5.0. Toelichting door Stichting Voedselbank IJmond-Noord

  5.0. Toelichting door Stichting Voedselbank IJmond-Noord

 6. 6.0. Toelichting door dhr. W. Pauzenga op het jongerenwerk in Uitgeest

 7. 7.0. Voorstel benoemingen commissie Muziekschool

  7.0. Voorstel benoemingen commissie Muziekschool

 8. 8.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

  8.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

 9. 9.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  9.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 10. 10.0. Rondvraag

  10.0. Rondvraag

 11. 11.0. Sluiting

  11.0. Sluiting