• datum: 05-03-2012
  1. 1.0. Opening

  2. 2.0. Spreekrecht burgers

  3. 3.0. Vaststellen van de agenda

  4. 4.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ februari 2012

  5. 5.0. Toelichting op ontwikkelingen in de WMO

  6. 6.0. Wijziging van de Wet Werk en Bijstand

  7. 7.0. Verordening Maatschappelijke participatie 2012

  8. 9.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  9. 10.0. Rondvraag

  10. 11.0. Sluiting