• datum: 08-02-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststelling agenda

  02.0. Vaststelling agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ januari 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ januari 2011

 5. 05.0. Mondelinge info uitwerking plannen De Kagerhoek

  05.0. Mondelinge info uitwerking plannen De Kagerhoek

 6. 06.0. Bespreking principebesluit eigendom eendenkooi

  06.0. Bespreking principebesluit eigendom eendenkooi

 7. 07.0. Projectbesluit Sluisbuurt 11

  07.0. Projectbesluit Sluisbuurt 11

 8. 08.0. Inkomend stukken en mededelingen

  08.0. Inkomend stukken en mededelingen

 9. 09.0. Rondvraag

  09.0. Rondvraag

 10. 10.0. Sluiting

  10.0. Sluiting