• datum: 16-11-2010
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststelling agenda

  02.0. Vaststelling agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ oktober 2010

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ oktober 2010

 5. 05.0. Bespreking voorontwerp bestemmingsplan Wonen Zuid

  05.0. Bespreking voorontwerp bestemmingsplan Wonen Zuid

 6. 06.0. Bouw nieuwe woning aan de Sluisbuurt 11

  06.0. Bouw nieuwe woning aan de Sluisbuurt 11

 7. 07.0. Aanleg 2e havenkom nabij Lagendijk 41

  07.0. Aanleg 2e havenkom nabij Lagendijk 41

 8. 08.0. Evaluatie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval

  08.0. Evaluatie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval

 9. 09.0. Gunning gladheidsbestrijding Uitgeest seizoen 2010-2011

  09.0. Gunning gladheidsbestrijding Uitgeest seizoen 2010-2011

 10. 10.0. Discussiestuk extra woningen op één perceel

  10.0. Discussiestuk extra woningen op één perceel

 11. 11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 12. 12.0. Rondvraag

  12.0. Rondvraag

 13. 13.0. Sluiting

  13.0. Sluiting