• datum: 15-11-2010
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van oktober 2010

  04.0. Adviezenlijst van de commissie SLZ van oktober 2010

 5. 05.0. Vaststellen jaarverslag Leerplicht 2009-2010

  05.0. Vaststellen jaarverslag Leerplicht 2009-2010

 6. 06.0. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

  06.0. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

 7. 07.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

  07.0. Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog

 8. 08.0. Stukken ter kennisname

  08.0. Stukken ter kennisname

 9. 09.0. Mededelingen uit het college

  09.0. Mededelingen uit het college

 10. 10.0. Rondvraag

  10.0. Rondvraag

 11. 11.0. Sluiting

  11.0. Sluiting