• datum: 16-06-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Spreekrecht burgers

  02.0. Spreekrecht burgers

 3. 03.0. Vaststellen van de agenda

  03.0. Vaststellen van de agenda

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van mei 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie AZ van mei 2011

 5. 05.0. Nieuwbouw Mill House en Fabo aan de Zienlaan

  05.0. Nieuwbouw Mill House en Fabo aan de Zienlaan

 6. 07.0. Mondelinge toelichting samenwerking op ICT-gebied

  07.0. Mondelinge toelichting samenwerking op ICT-gebied

 7. 08.0. Bespreking 1e kwartaalrapportage 2011

  08.0. Bespreking 1e kwartaalrapportage 2011

 8. 09.0. Voorstel inzake groot onderhoud zwembad De Zien

  09.0. Voorstel inzake groot onderhoud zwembad De Zien

 9. 10.0. Informatie van verbonden partijen

  10.0. Informatie van verbonden partijen

 10. 11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  11.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 12.0. Rondvraag

  12.0. Rondvraag

 12. 13.0. Sluiting

  13.0. Sluiting

 13. 06.0. Sisaverklaringen

  06.0. Sisaverklaringen