• datum: 08-03-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststelling agenda

  02.0. Vaststelling agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ februari 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ februari 2011

 5. 05.0. Bespreking voorbereidingen project De Kagerhoek

  05.0. Bespreking voorbereidingen project De Kagerhoek

 6. 06.0. Voorstel inzake de eigendom van de eendenkooi Uitgeest

  06.0. Voorstel inzake de eigendom van de eendenkooi Uitgeest

 7. 07.0. Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

  07.0. Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

 8. 08.0. Aanpassen verordeningen a.g.v. wijziging wettelijke grondslag

  08.0. Aanpassen verordeningen a.g.v. wijziging wettelijke grondslag

 9. 09.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  09.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 10. 10.0. Rondvraag

  10.0. Rondvraag

 11. 11.0. Sluiting

  11.0. Sluiting