• datum: 05-04-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststelling agenda

  02.0. Vaststelling agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ maart 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ maart 2011

 5. 05.0. Bespreking uitvoering handhaving omgevingsrecht

  05.0. Bespreking uitvoering handhaving omgevingsrecht

 6. 06.0. Uitgangspunten mantelzorg in bestemmingsplannen

  06.0. Uitgangspunten mantelzorg in bestemmingsplannen

 7. 07.0. Voorstel inzake Plan van Aanpak Waterplan Uitgeest

  07.0. Voorstel inzake Plan van Aanpak Waterplan Uitgeest

 8. 08.0. Verbouw hooischuur aan Busch en Dam 12 (verzet naar 10 mei)

 9. 09.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  09.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 10. 10.0. Rondvraag

  10.0. Rondvraag

 11. 11.0. Sluiting

  11.0. Sluiting