• datum: 10-05-2011
 1. 01.0. Opening

  01.0. Opening

 2. 02.0. Vaststellen van de agenda

  02.0. Vaststellen van de agenda

 3. 03.0. Spreekrecht burgers

  03.0. Spreekrecht burgers

 4. 04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ april 2011

  04.0. Adviezenlijst van de commissie GGZ april 2011

 5. 05.0. Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Milieudienst

  05.0. Jaarrekening 2010 en begroting 2012 Milieudienst

 6. 06.0. Bespreking Jaarverslag 2009 Welstandscommissie

  06.0. Bespreking Jaarverslag 2009 Welstandscommissie

 7. 07.0. Vaststellen ISV-3 notitie periode 2010-2014

  07.0. Vaststellen ISV-3 notitie periode 2010-2014

 8. 08.0. Voorstel inzake de wijze van bestemmen

  08.0. Voorstel inzake de wijze van bestemmen

 9. 09.0. Bespreken van de evaluatie gladheidbestrijding 2010-2011

  09.0. Bespreken van de evaluatie gladheidbestrijding 2010-2011

 10. 10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

  10.0. Ingekomen stukken en mededelingen

 11. 11.0. Rondvraag

  11.0. Rondvraag

 12. 12.0. Sluiting

  12.0. Sluiting