Cultuur

Dorpshuis De Zwaan aan de Middelweg
Foto van gevel Dorpshuis De Zwaan

Uitgeest heeft van oudsher een bloeiend cultureel leven en verenigingen met soms meer dan 125 jaar geschiedenis, zoals De Uitgeester Harmonie. Hieronder volgt informatie over het dorpshuis, culturele instellingen, verenigingen en een museum.

Expositie in het gemeentehuis

In de hal van het gemeentehuis wordt elke zes weken een nieuwe expositie geopend. Meer informatie over de huidige exposant vindt u hier onder. Wilt u ook een keer exposeren? Mail dan uw naam, adres, telefoonnummer, een korte uitleg over uw werk en eventueel uw website naar bestuursondersteuning@uitgeest.nl

Peter van Berkel exposeert

Van dinsdag 16 mei tot en met donderdag 22 juni zijn in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest schilderijen te bekijken van Peter van Berkel (Rotterdam, 1956).

Peter van Berkel is een kunstschilder in de ware zin van het woord. Zijn schilderijen lijken met een vanzelfsprekend gemak gemaakt. Maar zoals hij zelf zegt bedriegt de schijn en staat elke kwaststreek op de juiste plaats: ‘Geen detail kan weggelaten worden zonder de harmonie te verstoren.’

Terwijl in de moderne beeldende kunst uitdrukking van identiteit en idee belangrijker lijkt te zijn dan de vorm, bleef Peter met nooit aflatend enthousiasme zijn techniek vervolmaken. Hij ging zijn eigen weg, zonder ooit zijn liefde voor de impressionisten te verloochenen. Het overduidelijk plezier waarmee hij elke dag schildert lijkt haast van het doek af te spatten en geeft zijn werk een grote aantrekkingskracht.

Vanuit Rotterdam vestigde Peter van Berkel zich in Zeeland, waar hij werd geïnspireerd door het landschap, de vergezichten, de luchten en het water. Later was hij vaak met zijn schildersezel en schetsboek te vinden in de Provence en Normandië, en andere Zuid-Europese streken. Naast dorpsgezichten en landschappen schilderde hij dieren, mensen, natuurschoon, water en schepen. Zijn landschappen zijn het meest geliefd bij het publiek. Zijn werk is op internationale kunstbeurzen te vinden in Europa, Amerika en Japan en in zijn eigen galerie in Middelburg.

Dorpshuis De Zwaan

Reeds in 1569 stond in de Kerkbuurt van Uitgeest de herberg Witte Swan. De Swan is in de 19e eeuw in vlammen opgegaan. Rond 1875 werd een nieuwe herberg (De Zwaan) op de Middelweg gebouwd. Ook deze herberg, merendeels houtbouw, ging in 1920 vlammen op.

Dorpshuis de Zwaan is per 1 september 2006 het sociaal en cultureel middelpunt van Uitgeest. Het Dorpshuis heeft tot doel om het verenigingsleven van het dorp tot bloei te laten komen. Daartoe biedt het Dorpshuis modern uitgeruste zalen aan, die te huur zijn voor de uitoefening van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten.

Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, tel. 0251 -  31 83 70, e-mail: info@dorpshuisdezwaanuitgeest.nl, website: www.dorpshuisdezwaanuitgeest.

Stichting Balletclub Uitgeest

Voorzitter: J.T.G. (Dorien) Rutten, Middelweg 60, 1911 EH Uitgeest. Telefoon: 0251-315475, e-mail: voorzitter@dansstudiojustdance.nl

Uitgeester Harmonie- en Slagwerkgroep Blast!

Secretaris: Cor Duinmaijer, Emmerzeelstraat  4, 1911 SN Uitgeest, tel. (0251) 310729.

Toneelverenigingen

Toneelvereniging Genesius
Inl.: mw C. de Jong-Hoope, De Witte Hoofden 10, 1911 RE Uitgeest, tel. 06-23799999.
Secr.: A.L. Coombes, Keverslaan 9, 1911 SH Uitgeest, tel. (0251) 315138, e-mail: tonycoombes@casema.nl , internet: www.genesiusuitgeest.nl

Toneelvereniging Vondel
Inl..: S.D. van der Meer, Beijneslaan 140, 1947 HK Beverwijk, tel. (0251) 211563, e-mail: secretariaat@vondel.no-ip.info en voorzitter@vondel.no-ip.info (voorz.), internet: vondel.no-ip.info
Repetities op woensdagavond in Dorpshuis De Zwaan.

Time Square (musicalgroep)

Secretariaat: R. de Jong, Zevenblad 6 (1911 PR), e-mail: secretaris.timesquare@gmail.com
website: http://www.time-square.nl

Repetities op maandagavond in Dorpshuis de Zwaan.

Museum Fort aan den Ham

Busch en Dam 13, 1911 MS Uitgeest, tel. 06 13230116, b.g.g. 075 6424395 Website: www.fortaandenham.nl Geopend: elke woensdag tussen 11.00 en 16.00 uur en tussen april en oktober elke laatste zondag van de maand (11.00 - 16.00).