Voor ondernemers en zzp-ers

Pakket noodmaatregelen

Sinds 1 oktober jl. zijn de volgende tegemoetkomingen ingegaan:

  • Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL); dit is voor MKB-ondernemers en ZZP’ers in o.a. de horeca, evenementen en cultuurbranche. Zij kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Met een paar aanpassingen loopt de regeling tot en met juni 2021. De tegemoetkoming dient per kwartaal aangevraagd te worden en kan oplopen tot maximaal € 90.000 over de periode tot 1 juli 2021.  Op de website van RVO vindt u meer informatie over deze regeling. 
  • Tegemoetkoming loonkosten (NOW); werkgevers die minstens 30% omzetverlies verwachten kunnen deze tegemoetkoming aanvragen. Met een paar aanpassingen loopt de regeling tot en met juni 2021. Op de website van UWV vindt u meer informatie over deze regeling.
  • De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt, met ingang van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 verlengd (TOZO 3). Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt de TOZO 4 met aangepaste voorwaarden. Op onze website vindt u meer informatie over deze regeling.
  • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door tot 1 juli 2021. 

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen, of informatie hierover, wenden tot hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank

Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Vanaf eind april kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers terecht voor de Corona-Overbruggingsregeling (COL). Ook een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank komt hiervoor in aanmerking. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze lening. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kostenreducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op Rom Nederland In Noord-Holland wordt de lening uitgevoerd door PIM Noord Holland

Vragen over schulden

Hebt u schulden of ziet u aankomen dat er schulden gaan ontstaan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal.nl Schuldsanering. Zij voeren voor de gemeente de schuldhulpverlening uit. Samen met u zoeken ze naar een oplossing voor uw financiële problemen. Ook geven zij informatie en advies om (grotere) schulden te voorkomen.

U kunt een e-mail sturen naar schuldhulp@sociaal.nl t.a.v. M. Zomerdijk. U kunt ook bellen naar 088 762 42 00 en vragen naar mevrouw M. Zomerdijk of mevrouw S. Ysebaert.

Inloopspreekuur Geldzaken

Vanuit de gemeente wordt wekelijks een inloopspreekuur wordt georganiseerd. Er zijn dan professionals aanwezig die u goed kunnen helpen. Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Socius in Geesterhage (Cultureel Centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 te Castricum). Een afspraak maken bij Socius gaat via telefoonnummer 088 887 69 00.  

Op de locatie zijn voorzorgsmaatregelen getroffen i.v.m. het coronavirus. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Coronaprotocollen

Op zoek naar een protocol om uw bedrijf of (horeca)onderneming weer op te starten met respect voor de Corona-regels? Op mijn coronaprotocol vindt u protocollen samengesteld door VNO-NCW, MKB-Nederland en Rijksoverheid.

Meer informatie

Naar het overzicht