Lokale steunmaatregelen

Stap voor stap gaat de samenleving open. De besmettingscijfers dalen snel en veel maatregelen zijn niet meer nodig. De gevolgen van de coronacrisis hebben onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard geraakt. De gemeente heeft daarom het pakket van lokale steunmaatregelen aangepast. 

Herstelfonds

Sinds 2020 bestaat het Herstelfonds Uitgeest. Het doel is het op gang houden van de economie, het sociale en maatschappelijke leven in Uitgeest tijdens en ook na de coronacrisis. 

Informatie en aanvraag indienen

Hebt u moeite de coronacrisis goed en gezond uit te komen? Of hebt u een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? Wij denken graag met u mee. Neem contact op met Yvonne Groen, gebiedsregisseur, via het e-mailadres yvonnegroen@debuch.nl.

Wilt u direct uw aanvraag indienen? Dat kan ook, via info@uitgeest.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. 

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Maatwerk huren gemeentelijke accommodaties

De gemeente verhuurt diverse accommodaties aan stichtingen en verenigingen. De gemeente blijft maatwerk bieden voor individuele gevallen bij schrijnende situaties.

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op via info@uitgeest.nl.

Maatwerk gemeentelijke belastingen

Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij blijven maatwerk bieden bij schrijnende situaties, voor wie door de coronacrisis problemen ondervindt met het (terug)betalen van de belastingen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus.

Terrasuitbreiding

Ook dit zomerseizoen mogen horecaondernemers in de gemeente Uitgeest hun terras uitbreiden. De verruiming van de zomerterrassen geldt van 15 maart 2022 tot het einde van het terrasseizoen op 31 oktober. Ondernemers hoeven hiervoor geen extra leges (belastingen) aan de gemeente te betalen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

De maatregelen hebben nog steeds grote gevolgen voor de amateursport. Daarom komt er een nieuwe aanvraagronde voor de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) en TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) -regelingen voor de periode 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022. 

Beide regelingen worden uitgewerkt. Zodra er meer informatie bekend is, kunt u dit lezen op Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen en op TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties).

Verruimde openingstijden

Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun openingstijden te verruimen. Op basis van de verordening winkeltijden gemeente Uitgeest mag de detailhandel met uitzondering van zon- en feestdagen open zijn tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Ondernemers hoeven dit niet te melden of aan te vragen. Voorwaarden zijn wel:

  • In acht nemen van de geldende richtlijnen. 
  • Informeren van de aangrenzende bewoners/verenigingen over de (tijdelijke) aanpassing.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee, want maatwerk is belangrijk. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met Yvonne Groen, gebiedsregisseur. Stuur een e-mail naar yvonnegroen@debuch.nl of bel 088 909 70 80