Lokale steunmaatregelen

Stap voor stap gaat de samenleving open. De besmettingscijfers dalen snel en veel maatregelen zijn niet meer nodig. De gevolgen van de coronacrisis hebben onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen hard geraakt. De gemeente heeft daarom het pakket van lokale steunmaatregelen aangepast. 

Herstelfonds

Sinds 2020 bestaat het Herstelfonds Uitgeest. Het doel is het op gang houden van de economie, het sociale en maatschappelijke leven in Uitgeest tijdens en ook na de coronacrisis. 

Informatie en aanvraag indienen

Hebt u moeite de coronacrisis goed en gezond uit te komen? Of hebt u een goed initiatief om de economie of de maatschappij te ondersteunen? Wij denken graag met u mee. Neem contact op met Yvonne Groen, gebiedsregisseur, via het e-mailadres yvonnegroen@debuch.nl.

Wilt u direct uw aanvraag indienen? Dat kan ook, via info@uitgeest.nl onder vermelding van ‘Herstelfonds’. Aanvragen kunt u t/m 31 december 2021 doen. 

Besluit op de aanvragen

Het college beoordeelt iedere aanvraag. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag neemt het college een besluit. Over dit besluit informeren wij u schriftelijk.

Maatwerk huren gemeentelijke accommodaties

De gemeente verhuurt diverse accommodaties aan stichtingen en verenigingen. Tot het einde van 2021 blijft de gemeente maatwerk bieden bij schrijnende situaties. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op via info@uitgeest.nl.

Maatwerk gemeentelijke belastingen

Cocensus is de organisatie die voor de gemeente de belastingen int. Zij bieden tot eind 2021 maatwerk voor wie door de coronacrisis problemen ondervindt met het (terug)betalen van de belastingen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Cocensus.

Verlenging gedogen terrasuitbreiding

Het uitbreiden van terrassen is verlengd tot 25 oktober 2021. Dit is bedoeld om o.a. de 1,5 m maatregel goed te kunnen uitvoeren. De gemeente heeft besloten om hier niet op te handhaven. 

Aanvullende steunmaatregelen

Er is ondersteuning mogelijk van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voor ondernemers die ondanks alle bestaande regelingen in financiële nood verkeren door de coronacrisis. Het IMK kan helpen bij een bedrijfsanalyse en advies geven.  

Voor iedere ondernemer zijn de gevolgen van de coronacrisis verschillend. De een gaat verder als vanouds; de ander heeft moeite om de onderneming voort te zetten of overweegt zelfs om te stoppen. In het laatste geval biedt de gemeente sinds 1 januari hulp bij de heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit doen wij samen met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Bekijk alle regelingen voor ondernemers

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

De TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) en TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties) zijn op dit moment niet actueel. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover. 

Verruimde openingstijden

Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun openingstijden te verruimen. Op basis van de verordening winkeltijden gemeente Uitgeest mag de detailhandel met uitzondering van zon- en feestdagen open zijn tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Ondernemers hoeven dit niet te melden of aan te vragen. Voorwaarden zijn wel:

  • In acht nemen van de geldende richtlijnen. 
  • Informeren van de aangrenzende bewoners/verenigingen over de (tijdelijke) aanpassing.

Meer informatie

Wij denken graag met u mee, want maatwerk is belangrijk. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met Yvonne Groen, gebiedsregisseur. Stuur een e-mail naar yvonnegroen@debuch.nl of bel 088 909 70 80

Naar het overzicht