TOZO inkomens- ondersteuning

Het kabinet heeft op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd. Voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk in de knel zitten, is er een tijdelijke regeling voor inkomensondersteuning gekomen (TOZO). De regeling sluit aan op de eerdere verlenging. De TOZO 2 is tot en met 30 september 2020 aan te vragen.  

Vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 kunt u TOZO 3 aanvragen. Ontvangt u al een TOZO 2, deze wordt niet automatisch verlengd. U zult een nieuw aanvraag moeten indienen.

TOZO 3

De uitkering voor het levensonderhoud kan, als u aan de voorwaarden van de TOZO 3 voldoet, worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt al naar gelang uw leeftijd en gezinssamenstelling ook nu maximaal 1.500 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Hoewel de TOZO wordt verlengd tot 1 juli 2021 betekent dit niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Hoe kan ik TOZO 3 aanvragen?

Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. Wij werken hiervoor samen met het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf (IMK). Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag, verwijzen wij u naar het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf (IMK). Als u uw contactgegevens aan het IMK doorgeeft zal IMK spoedig contact met u opnemen en een aanvraagformulier toezenden. U kunt uw contactgegevens mailen aan h.rombouts@imk.nl.

Naar het overzicht