Vaccineren en boosterprik

Voor vaccinaties tegen corona kunnen inwoners van Uitgeest o.a. terecht bij de GGD Kennemerland.

Booster

Op de GGD-locatie in Alkmaar kunt u zonder afspraak binnenlopen voor een boosterprik. Ook voor een eerste of tweede vaccinatie bent u zonder afspraak welkom.

GGD locatie Alkmaar

  • Adres: Evenemententerrein, Olympiaweg 26, 1816 MJ Alkmaar

Let op: kinderen 5-11 jaar kunnen niet binnenlopen voor vrije inloop op onze locaties

Vragen over de booster?

Twijfelt u over het wel of niet halen van de boostervaccinatie? Waarom is dit belangrijk? Welk risico loopt u als u geen boostervaccinatie krijgt? Is de boostervaccinatie ook veilig als u zwanger bent? Prof. Dr. Lieke Sanders is kinderarts en hoogleraar immunologie en infectieziekten bij kinderen. Ze werkt bij het expertisecentrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. Zij beantwoordt 10 vragen over de boostervaccinatie.

Vaccinatie programma Covid-19

Op GGD Kennemerland vindt u meer informatie over de vaccinatielocaties in de regio. 

De campagne richt zich allereerst op het beschermen van de meest kwetsbare groepen. En op het verlagen van de druk op de zorg. Actuele informatie over de vaccinatie en bijvoorbeeld het vaccinatieschema leest u op vaccinatie tegen het coronavirus

Vervoer naar de vaccinatie locaties

Wilt u een vaccinatie halen en heeft u geen eigen vervoer? Is het voor u ook niet mogelijk om met het openbaar vervoer te reizen? Dan kunt u denken aan de volgende oplossingen:
Vraag hulp aan iemand die u kent. Hebt u kinderen of kleinkinderen, of een vriendelijke buurman? Of kent u iemand die ook een prik moet halen? Schroom niet en zoek contact met iemand met wie u kunt meerijden.

Dit zijn websites die u kunnen helpen met vervoer: 

Of neem contact op met Hulpdienst Uitgeest. Ze zijn bereikbaar op maandag en dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur op telefoonnummer 0251-319020.

Gemeentelijke vervoersvoorzieningen

Heeft u een Wmo-indicatie voor de regiotaxi? Dan kunt u een rit naar de vaccinatielocatie reserveren op de gebruikelijke manier. Dit is gratis voor u. 

Kunt u het vervoer niet zelf organiseren en heeft u geen Wmo indicatie voor de regiotaxi? Neem contact op met het Sociaal Team.

Vaccineren zonder afspraak

Op steeds meer priklocaties kunt u zonder afspraak terecht voor de (booster)vaccinatie. Welke locaties dit zijn vindt u op Prikken zonder afspraak 

Maakt u liever een afspraak en heeft u een DigiD? Dan kunt u digitaal een afspraak maken bij de GGD U hoeft niet te wachten op de brief.

U kunt ook bellen naar 0800 - 7070 voor een afspraak.

Algemene vragen

Hebt u algemene vragen over het coronavirus en vaccinatie dan kunt ook bellen met het landelijk informatienummer 0800-1351. Dit nummer is 7 dagen per week van 08.00-20.00 uur bereikbaar.

Eenvoudig uitgelegd

Wilt u op een snelle en eenvoudige manier meer te weten komen over het coronavirus? Kijk dan op de website van Steffie

More languages

In 2021 everyone aged 18 and over in the Netherlands will be invited to get vaccinated against COVID-19. For general information in English, Arabic, Bulgaric, French, German, Polish, Romanian, Spanish, Turkish and Somali