Voor ondernemers en zzp-ers

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten. Daarom stop per 1 oktober het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door.

Financiële regelingen gestopt per 1 oktober 2021

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
  • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
  • Belastingmaatregelen, zoals belastinguitstel

TOZO

Na het stoppen van de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kunnen ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op de tijdelijk aangepaste bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Belastingmaatregelen

Belastinguitstel aanvragen kon tot 1 oktober 2021. Alle ondernemers betalen vanaf dan weer belasting. Terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld start op 1 oktober 2022. Vanaf 1 oktober 2022 is voor terugbetaling 5 jaar de tijd.

IMK ondersteunt bij heroriëntatie

Bevindt uw bedrijf zich door de coronacrisis in zwaar weer? Wilt u weten of uw bedrijf nog levensvatbaar is? Bent u op zoek naar manieren om uw bedrijf (weer) rendabel te maken? Of denkt u juist aan werk in loondienst of aan bij- of omscholing? IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf) kan u hierbij helpen. 

Toch financiële hulp nodig?

Hebt u als ondernemer vanaf 1 oktober financiële hulp nodig? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook hiervoor kunt u terecht bij IMK. 

Meer informatie

Bekijk hoe u in aanmerking komt voor Bbz. Wilt u een aanvraagformulier Bbz ontvangen of hebt u vragen over heroriëntatie? Mail dan naar uitgeest@imk.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. De regeling is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de MKB-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021. Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen, of informatie hierover, wenden tot hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld de eigen bank.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Qredits

Kredietverstrekker Qredits heeft voor de kleine ondernemer een tijdelijke crisismaatregel. Zij krijgen krediet tegen een lagere rente en eventuele aflossingen kunnen uitgesteld worden. Het kabinet ondersteunt Qredits hierbij. Deze crisismaatregel loopt tot 31 december 2021. Aanvragen op Qredits

Klein Krediet Corona (KKC)

Het krediet is gericht op kleine ondernemers die moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De overheid staat voor 95% garant voor overbruggingskredieten aan kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). De banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd deze leningen aan te bieden. Meer informatie over de regeling Klein Krediet Corona

Corona-Overbruggingsregeling (COL)

Vanaf eind april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve MKB'ers terecht voor de overbruggingsregeling. Ook een MKB'er zonder kredietrelatie bij een bank komt hiervoor in aanmerking. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze lening. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak.

Meer informatie over criteria en de aanvraagprocedure vindt u op PIM Noord Holland

Evenementen

De subsidieregeling evenementen is verlengd tot en met 31 december 2021. Op de website van RVO vindt u meer informatie over de subsidieregeling voor evenementen

Naar het overzicht