Zorg en welzijn

Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein

Het is tijdelijk mogelijk om maatwerkvoorzieningen per e-mail aan te vragen. Dat kan via SociaalTeamUitgeest@debuch.nl

Deze tijdelijke maatwerkvoorzieningen gelden voor de:

  • Jeugdwet,
  • Wet maatschappelijke ondersteuning,
  • Participatiewet,
  • Bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie,
  • IOAW en
  • IOAZ.

Deze maatregel is van kracht zolang de gevolgen van de coronacrisis voortduren.

Het college heeft op 31 maart tot deze maatregel besloten. Het besluit is om op grond van artikel 55 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Uitgeest 2017 tijdelijk af te wijken van de artikelen 2, 3 en 4 van deze verordening.

Jeugd en corona

Het coronavirus blijft voorlopig ieders leven en werk be├»nvloeden. Hoe gaan jij en je kinderen om met de algemene regels die gelden? Veel vragen van ouders, kinderen en jongeren worden beantwoord op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

Wat als het thuis niet goed gaat?

Loopt het thuis uit de hand? Blijf contact houden met bijvoorbeeld vrienden, kennissen, buren en familie. Praat met iemand die u vertrouwt. Lukt dat niet? U kunt terecht bij het Sociaal Team in uw gemeente  Hieronder staan tips voor websites en telefoonnummers waar u ook terecht kunt als u ergens mee zit.

Bel bij direct gevaar altijd 112

Kinderen (8-18 jaar)

Jongeren

  • Gebruik de chatfunctie op Jouw GGD
  • Jongerenwerk
  • De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden. Ben je onder de 18 jaar en heb je direct hulp nodig? Zoek je crisishulp voor een kind of jeugdige? Bel 088 777 88 87

De Crisisdienst Jeugd NHN is ook bereikbaar voor professionals voor collegiaal overleg, advies en consultatie. Ga naar Crisisdienst Jeugd NHN

Volwassenen

Veilig Thuis

U kunt voor het probleem ook bespreken met uw hulpverlener, uw huisarts of met Veilig Thuis.
U mag elke dag, 24 uur per dag, Veilig Thuis bellen op 0800 - 2000. Voor een luisterend oor of advies over de situatie waarover u zich  zorgen maakt. Dit kan ook anoniem. Of chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies. De chat is open van 9 tot 22 uur. Kijk op de website van veilig thuis nhn