Gemeentelijke belastingen

Foto van blauwe belastingenvelop die brievenbus in glijdt.

Om haar taken uit te kunnen voeren heft de gemeente belastingen en heffingen:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolrecht
  • onroerende zaakbelasting
  • roerende zaakbelasting
  • hondenbelasting
  • woonforensen-/toeristenbelasting
  • diverse leges

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen de belangrijkste vorm van inkomsten voor de gemeente Uitgeest.

Meer informatie over bovengenoemde belastingen vindt u in het alfabetische register onder het tabblad 'Producten en Diensten' op deze website. Daar vindt u ook meer over de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kwijtschelding of vermindering van de gemeentelijke belastingen.

Vragen?

Heeft u vragen over gemeentelijke belastingen of uw WOZ-waarde? Of bent u van plan bezwaar te maken? Neem dan eerst contact met ons op. Wij staan voor u klaar met informatie over de waardebepaling en lichten de WOZ-waarde graag toe. Neem telefonisch contact met ons op van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, telefoonnummer 140251.