Afvalstoffenheffing

Beschrijving

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

De kosten die zijn verbonden aan het ophalen en verwerken van huisvuil, worden via de afvalstoffenheffing aan alle inwoners van de gemeente in rekening gebracht. Het maakt daarbij geen verschil of u veel of weinig, of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet. U bent afvalstoffenheffing verschuldigd wanneer u gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijk afval kan ontstaan. Een perceel kan bijvoorbeeld een huis, maar ook een woonwagen of woonboot zijn.

Tarieven 2018

  • Eenpersoonshuishouden € 169,20
  • Meerpersoonshuishouden € 255,60
  • Extra container 140 liter  € 60,00
  • Extra container 240 liter € 116,40

Om te bepalen of het om een een- of meerpersoonshuishouden gaat, wordt uitgegaan van de gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister per 1 januari van dat jaar.

Als het pand waar het om gaat géén woning is (ook niet gedeeltelijk), dan is er mogelijk een fout gemaakt. U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Verhuizing

Bent u pas na 1 januari in de gemeente Uitgeest komen wonen, dan betaalt u geen afvalstoffenheffing voor een heel jaar, maar slechts voor het aantal volle kalendermaanden na vestiging in de gemeente.

Verhuizing naar adres buiten de gemeente 

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft deze verhuizing doorgegeven, dan wordt de aanslag automatisch gedeeltelijk verminderd. U krijgt hiervan bericht.

Verhuizing naar adres binnen de gemeente

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan heeft u geen recht op een vermindering. U ontvangt dan geen nieuwe aanslag.

Contact

Gemeente Uitgeest - Belastingen
Middelweg 28
14 0251 (zonder netnummer)
Bijgewerkt: 07-02-2018