Afvalstoffenheffing

Beschrijving

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

De kosten die zijn verbonden aan het ophalen en verwerken van huisvuil, worden via de afvalstoffenheffing aan alle burgers van de gemeente in rekening gebracht. Het maakt daarbij geen verschil of u veel of weinig, of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet. U bent namelijk afvalstoffenheffing verschuldigd wanneer u feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijk afval kan ontstaan. Onder perceel wordt niet alleen verstaan een woonhuis, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een woonwagen of woonboot. In feite betreft het elke ruimte waarin een zelfstandig huishouden wordt gevoerd.

Om te bepalen of het om een een- of meerpersoonshuishouden gaat, wordt uitgegaan van de gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister per 1 januari van dat jaar.

Als het pand waar het om gaat géén woning is (ook niet gedeeltelijk), dan is er mogelijk een fout gemaakt. U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Eenpersoonshuishoudens betalen minder dan meerpersoonshuishoudens.  Als peilmoment voor de bepaling van de grootte van het huishouden (en dus voor de bepaling van het tarief) geldt de gezinsgrootte op 1 januari van het belastingjaar. Bij wijziging van de situatie in de loop van het kalenderjaar, wordt ontheffing verleend of een aanvullende aanslag opgelegd. Verhuist u naar een andere gemeente of beëindigt u een zelfstandig huishouden, dan wordt de aanslag automatisch aangepast.

Bent u pas na 1 januari in de gemeente Uitgeest komen wonen, dan betaalt u geen afvalstoffenheffing voor een heel jaar, maar slechts voor het aantal volle kalendermaanden na vestiging in de gemeente.

Contact

Gemeente Uitgeest - Belastingen
Middelweg 28
14 0251 (zonder netnummer)
Bijgewerkt: 23-02-2016