Bewijs van nationaliteit

Beschrijving

Dit is een verklaring (uittreksel Basisregistratie Personen) waaruit blijkt welke nationaliteit(en) u bezit.

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een soort uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Een dergelijk bewijs is noodzakelijk indien u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen (zoals functies in openbaar bestuur). Het afschrift kan uitsluitend worden aangevraagd door uzelf of door uw gemachtigde. Het afschrift wordt niet aan derden afgegeven.

Het bewijs van nationaliteit wordt ook wel bewijs van Nederlanderschap genoemd.

Contact

Gemeente Uitgeest - Publieksbalie
Middelweg 28
14 0251

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie, onderdeel Burgerzaken.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur

woensdagmiddag 13.30 - 16.00 uur

donderdagavond 18.30 - 20.00 uur

(woensdagmiddag en donderdagavond alleen geopend voor producten Burgerzaken, voor Burgerlijke Stand maakt u een afspraak)

Bijgewerkt: 23-03-2015