Huisvuil en afval

Beschrijving

Wij produceren samen een gigantische afvalberg. Natuurlijk is het voorkomen van afval de beste manier om de hoeveelheid binnen de perken te houden. Duurzame goederen gaan langer mee. Repareren is vaak goedkoper dan nieuw kopen.

Wegwerpartikelen, overbodig verpakkingsmateriaal, plastic tassen e.d. vergroten de afvalberg. Maar ook al houden we daar rekening mee: we produceren samen heel veel afval, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Voor het milieu, maar ook voor onze eigen portemonnee.

Door het afval te scheiden, blijven de verwerkingskosten laag. Van het GFT-afval kan compost gemaakt worden en veel producten, zoals papier, kleding en glas, kunnen worden hergebruikt. Hierdoor hoeft er minder de verbrandingsoven in. Bovendien worden veel schadelijke stoffen gescheiden aangeleverd, zodat deze (gedeeltelijk) kunnen worden hergebruikt of op de juiste wijze vernietigd. Reden genoeg om eens uitgebreid aandacht te schenken aan afvalscheiding.

Afvalkalender 2017 tot april

Vanaf april wordt de afvalinzameling in Uitgeest door een andere partij gedaan. De aanvulling op deze kalender zal zo snel mogelijk worden gemaakt.

Buitengebied, Uitgeesterweg

De Kleis, Waldijk

De Koog

Oude Dorp

Wat is grof huisvuil en hoe raak ik dat kwijt?

Grof huisvuil is afval dat afkomstig is van huishoudens en niet in de gewone afvalcontainer past, zoals meubilair, tapijt of groot snoeiafval. Het moet dus anders worden afgevoerd. Dat kan op de volgende manieren:

U kunt bruikbare spullen eventueel ook gratis laten ophalen door de Kringloopwinkel, tel. 0251-745900 of kijk eens op http://www.gratisoptehalen.nl/ .

Wasmachines, koelkasten, wekkerradio's en dergelijke, kunt u bij aankoop van een nieuw apparaat meegeven of achterlaten bij de winkelier. Voor deze regeling betaalt u een verwijderingsbijdrage in de aanschafprijs. Dit geldt ook voor autobanden, accu's en tl-buizen.

U kunt uw afval zelf wegbrengen naar de gemeentewerf, Molenwerf 27 Uitgeest, dit is alleen voor huishoudens. De volgende regels zijn van toepassing:

Op de gemeentewerf kunt u alleen pinnen.

U kunt uw afval en grofvuil aan huis laten ophalen door de inzameldienst:

 • GP Groot haalt maandelijks grof huishoudelijk afval, tuinafval, ijzer en bruin- en witgoed op. 
 • Daarvoor dient u zich vooraf aan te melden via het gratis telefoonnummer 0800-grofvuil  (= 0800-47638845) op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur of via GP Groot
 • per keer niet meer dan 2 m³ goed bundelen.
 • op de afgesproken ophaaldag voor 07.30 uur op een goed bereikbare plek aan de weg zetten.

Bouw- en sloopafval

Voor de afvoer van bouw- en sloopafval bent u zelf verantwoordelijk. U kunt tot maximaal 1 m³ tegen betaling inleveren bij de Gemeentewerf. Ook asbest valt onder bouw- en sloopafval. Asbest mag alleen luchtdicht afgetaped in dubbel plastic worden aangeboden. U kunt uw bouw- en sloopafval ook rechtstreeks tegen betaling naar GP Groot Recycling BV, Boekelerdijk 13a te Alkmaar (langs Noordhollands Kanaal), brengen (alle werkdagen en de 1e zaterdag van de maand). U kunt natuurlijk ook een afvalcontainer bij een particulier bedrijf huren en deze laten afvoeren.

Grond, zand en graszoden worden niet ingenomen op de gemeentewerf. U dient dit zelf af te voeren naar een afvalverwerker, zoals GP Groot Recycling BV.

Glas

Uw flessen en potjes van glas kunt u apart inleveren bij de ondergrondse milieustraten op de volgende plaatsen:

 • In de wijk De Kleis bij DEEN supermarkt. 
 • In de wijk De Koog bij Jumbo. 
 • In het Oude Dorp bij de DekaMarkt en Siro aan de Middelweg. 
 • Op de gemeentewerf.

Vensterglas kan en hoort niet in de glasbak. Dit kunt u inleveren bij de Gemeentewerf.

Groente- fruit en tuinafval (GFT)

De container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt in de even weken geleegd. GFT-afval omvat klein snoeiafval, bladeren, gemaaid gras, snijbloemen en (kamer)planten, etensresten en schillen, eierschalen, koffiefilters met koffiedik, theezakjes, gestold vet / jus, mest van kleine huisdieren, met stro en kattenkorrels.

De container dient tussen 06.00 en 07.30 uur op de daarvoor bestemde plekken aan de weg te worden gezet.

Oud papier en karton

Oud papier en karton kunt u inleveren bij:

 • Een school of vereniging die oud papier en karton inzamelt. 
 • De milieustraat. bij de supermarkten Deen, Dekamarkt en Jumbo en bij SIRO (De Marskramer) aan de Middelweg / Narcissenpad.
 • De container achter Apotheek Scharlei, elke zaterdag tot 12.00 uur. 
 • De gemeentewerf.

Scheur karton dat niet in de papiercontainer past in kleine stukken. Grote kartonnen dozen die niet gescheurd kunnen worden, kunt u aanbieden op de Gemeentewerf. In het weekblad De Uitgeester worden papierinzamelacties aangekondigd.

Klein Gevaarlijk Afval

Op huishoudelijke producten als verf, lijm, batterijen en dergelijke vindt u vaak een tekening van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Zo'n vignet betekent dat het om gevaarlijk afval gaat. Dit mag niet in de grijze of bruine rolemmer worden gedeponeerd.

Gevaarlijk afval brengt u naar de gemeentewerf of naar een van de afleveradressen, herkenbaar aan een sticker naast de voordeur. Over het algemeen geldt dat waar u een degelijk product koopt u het ook weer in kunt leveren. Dus restanten verf brengt u naar de verfwinkel of doe-het-zelfhandel, oude medicijnen naar de apotheek, cosmetica naar de drogist of apotheek, enzovoort. 

Gevaarlijk afval dat bij de gemeente of de speciale inleveradressen wordt ingeleverd, wordt veilig afgevoerd en verwerkt. Uit sommige producten worden grondstoffen teruggewonnen, andere kunnen opnieuw worden gebruikt. Bewaar en vervoer gevaarlijk afval zoveel mogelijk in de originele verpakking in de veilige KGA-box die bij u thuis is bezorgd. Als u niet zeker weet of u te maken heeft met gevaarlijk afval, breng het dan naar het inleveradres of de gemeentewerf. Deskundigen kunnen dan bepalen of het gevaarlijk afval betreft.

Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn batterijen, verfresten, terpentine, accu's, benzine, motorolie, fotochemicaliën, oude medicijnen, tl-lampen, spaarlampen, cartridges en dergelijke.

Vaste inleverpunten:

 • In de Koog bij Jumbo (batterijen). 
 • In de Kleis bij de Kringloopwinkel en DEEN (batterijen). 
 • In het Oude Dorp bij Apotheek Scharlei (cosmetica, medicijnen en injectienaalden), bij Siro (verfresten en andere doe-het-zelfmaterialen), bij de DekaMarkt (batterijen) en bij Foto Boomgaard (batterijen). 
 • Op de Gemeentewerf (alle KGA).

Bedrijfsafval

Er wordt geen bedrijfsafval ingezameld samen met het huishoudelijk afval, omdat dit wettelijk niet is toegestaan.

Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer zelf verantwoordelijk voor het bedrijfsafval. Ze kunnen dus zelf een afspraak maken met een particulier bedrijf.

Oud textiel

Gooi bruikbaar textiel niet weg, ook dit kan worden hergebruikt.

 • Textielcontainers staan bij Jumbo, Siro en de Gemeentewerf. 
 • De Kringloopwinkel neemt ook bruikbare kledingstukken in.

Bovendien wordt er enkele keren per jaar door diverse liefdadigheidsinstellingen textiel ingezameld. U krijgt van hen enkele dagen vooraf een plastic zak met opdruk en ophaaldatum in de bus.

Plastic afval

Voor de inzameling van plastic afval bestaan speciale zakken. Denk daarbij aan: flessen, zakken, verpakkingsmateriaal etc. Voor meer informatie en het nabestellen van de zakken kunt u terecht op  http://www.zakkenvoorplastic.nl. Ook zijn de zakken verkrijgbaar in het gemeentehuis en bij de gemeentewerf.

De zakken met plastic dienen te worden aangeboden voor 07.00 uur op de gebruikelijke plaatsen van de afvalcontainers. Ook staan er inzamelcontainers bij Deen, Dekamarkt en Jumbo. Daarin passen niet de grote zakken, maar deze zijn voor de kleine resthoeveelheden die u over heeft. De grote zakken kunt u aan de weg zetten of bij de gemeentewerf inleveren.

Bijgewerkt: 08-02-2017