Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Beschrijving

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) bestaan uit twee gedeelten: één voor het eigendom en één voor het gebruik van een onroerende zaak. Als eigenaar betaalt u een hoger tarief dan als gebruiker. Als u zowel eigenaar als gebruiker bent, betaalt u beide belastingen. Er zijn verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen.

Tarieven OZB (onroerende zaakbelasting) 2018

  • Eigenaar woning 0,1292%
  • Eigenaar niet-woning 0,2483%
  • Gebruiker niet-woning 0,1791%
Rekenvoorbeeld OZB

Als u eigenaar bent van een woning met een WOZ-waarde van € 260.000 is de berekening als volgt:

  • De WOZ-waarde van de woning wordt vermenigvuldigt met 0,1292%
  • De OZB-eigendom bedraagt € 335,92

Wie op 1 januari eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Dus het ontvangen van de sleutels betekent niet dat u vanaf dat moment pas eigenaar bent.
Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u - naast eventueel recht van gebruik en bewoning - een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt krijgt u, zo bepaalt de wet, de aanslag OZB eigendom:

  • vruchtgebruik
  • recht van opstal
  • recht van erfpacht

Wie op 1 januari gebruiker is, wordt vaak bepaald aan de hand van de omstandigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens verkregen bij de verhuurder, bij het energiebedrijf of bij de Kamer van Koophandel.

Verhuizen

Wie in de loop van het jaar verhuist of zijn woning of bedrijfspand verkoopt, blijft belastingplichtig voor dat jaar. De gemeente heeft geen mogelijkheid gedeeltelijke vermindering van de aanslag te verlenen. Wel kunt u bij verkoop van een pand bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar(s) een deel van de aanslag OZB voor het eigendom vergoedt aan de verkoper. OZB voor gebruikers wordt niet verrekend bij de notaris.

Bezwaar ingediend?

Als u bezwaar heeft gemaakt, moet u de aanslag gewoon betalen, tenzij u uitstel van betaling heeft gevraagd en gekregen. Alleen bezwaar maken betekent dus niet dat u niet hoeft te betalen. Nadat uitspraak is gedaan op uw bezwaarschrift, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag teruggestort. Als u bezwaar heeft gemaakt omdat u denkt dat de hele OZB-aanslag helemaal niet voor u bedoeld is, moet u zeker uitstel van betaling aanvragen. Zo kunt u voorkomen dat ten onrechte het belastingbedrag wordt gevorderd.

Contact

Gemeente Uitgeest - Belastingen
Middelweg 28
14 0251 (zonder netnummer)
Bijgewerkt: 08-02-2018